Etikett

 
 • Klubi liikmestaatusega seonduvat informatsiooni saavad klubiliikmed oma kliendihaldurilt, kelle kontakti leiate kodulehelt.
 • Klubiliikmele väljastatav klubi liikmekaart on personaalne. Võta klubisse tulles liikmekaart alati kaasa. Klubiliige peab vajadusel tõestama oma isikut. Liikmekaardi kadumisest tuleb viivitamatult teavitada oma kliendihaldurit või klubi klienditeenindust. Uue liikmekaardi väljastamine on tasuline.
 • Klubiliige kohustub tühistama oma rühmatreeningu broneeringu juhul, kui tal ei ole võimalik selles osaleda vähemalt 1 tund enne treeningu algust. Kui klubiliige on jätnud rühmatreeningusse mitteilmumisel oma treeningaja kolmel järjestikusel korral tühistamata, kaob klubiliikmel broneerimisvõimalus üheks kuuks.
 • Klubiliige kohustub oma kontaktandmete muutumisest koheselt informeerima oma kliendihaldurit.
 • Klubiliikmetelt oodatakse klubis ja klubi poolt korraldatud koosviibimistel puhtust ja headele kommetele vastavat käitumist. Kui klubiliige rikub nimetatud käitumisreegleid või käitub klubi suhtes halvustavalt, jätab klubi endale õiguse vastava isiku liikmestaatuse määramata ajaks peatada või lõpetada.
 • Klubi ruumidest tuleb lahkuda klubi lahtiolekuaja jooksul, välja arvatud juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Klubi lahtiolekuajad leiad klubi kodulehelt www.aktiivsport.ee
 • Treeningutes palume kasutada treeningrätikut. Renditud esemed palume tagastada klubi klienditeenindajale.
 • Kinniste treeningjalanõude kasutamine erinevates spordiruumides on hügieenilisuse ja turvalisuse huvides kohustuslik. Kui valesti valitud jalanõud rikuvad põranda- või seinamaterjali, on klubi liige kohustatud korvama klubile tekitatud kahju. Välisjalanõudes on treeningsaalides viibimine keelatud!
 • Enne basseini ja sauna kasutamist on kohustuslik järgida kõiki hügieeninõudeid.
 • Ujumisriietega saunaruumis viibida ei tohi.
 • Erinevate toodete ja teenustega kauplemine on klubi ruumides klubiliikmel keelatud.
 • Klubi ja kolmandate isikute varasse peab suhtuma heaperemehelikult. Klubiliige on kohustatud hüvitama klubile ja/või kolmandale isikule tekitatud kahju.
 • Klubi võimaldab lukustatavate riidekappide kasutamist isiklike asjade hoidmiseks treeningu ajal.
 • Klubi ei vastuta väärisesemete kaotsimineku või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest.
 • Klubi sulgemise ajaks isiklike asjade jätmine riietusruumidesse, riidekappidesse pole lubatud.
 • Klubiliige vastutab selle eest, et klubi poolt võimaldatavad tegevused talle sobivad ning vajaduse korral tuleb tal selle osas oma arstiga nõu pidada.
 • Klubi kohustub instrueerima ja nõustama klubiliikmeid seadmete kasutamisega seonduvates küsimustes ning hoidma seadmeid töökorras. Klubiliige on kohustatud kasutama seadmeid vastavalt nende kasutusotstarbele ja saadud instruktsioonidele. Pärast kardioseadmete kasutamist on klubiliige kohustatud masina enda järel puhastama.
 • Ohutuse eesmärgil on alla 14-aastastel lastel klubi ruumides viibimine lubatud üksnes täiskasvanu järelvalve all.
 • Klubis on lastetuba, kus lapsehoidja tegeleb 2 – 8 aastaste lastega. Alla 2-aastased lapsed võetakse lastetuppa eelneva kokkuleppe alusel ja lapsehoidja nõusolekul. Lastetoas registreeritakse lapse eesnimi ja lapsevanema telefoninumber.
 • Klubis ja klubiterritooriumil on keelatud filmida ja pildistada, omamata selleks klubi juhtkonna kooskõlastust.
  Loomadega klubiruumides viibimine on keelatud.
 • Aktiiv spordiklubi teenuseid on võimalik kasutada ka mitteklubiliikmel, juhul kui tasutakse selle eest hinnakirja alusel. Külastuse eest tasutakse enne klubiteenuste kasutamist.
 • Õnnetuse korral helistada 112. Esmaabivahendid asuvad: III korruse jõusaalis personaaltreenerite boksis ja klubi klienditeenindaja juures I korrusel2